Tietosuojaseloste

Tällä sivulla on tietoa Meiker Fma:n ylläpitämistä henkilötietoja sisältävistä rekistereistä. Henkilötietoja on kahdessa rekisterissä, joiden rekisteri- ja tietosuojaselosteet ovat molemmat tällä sivulla:

Asiakasrekisteri

1. Rekisterin pitäjä

Meiker Fma
Höyläämönkatu 4
67100 Kokkola
Puh. 040-5889480

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Stefan Thylin
Puh. 040-5889480
etunimi.sukunimi@www.meiker.fi

3. Rekisterin nimi

Meiker Fma:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä pidetään tallessa Meiker Fma:n asiakkaiden ja asiakasehdokkaiden yhteystietoja ja muistiinpanoja puheluista ja tapaamisista. Tarkoitus on näiden tietojen avulla pystyä paremmin palvelemaan asiakasta ja muistamaan, mitä on sovittu, ja mistä viimeksi keskusteltu.

CRM:n käytössä sovelletaan samoja tietosuojakäytäntöjä kuin asiakasrekisterin hallinnassa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat tietokentät:
– asiakasyrityksen nimi
– yhteyshenkilön nimi


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden tietoja voidaan hakea verkkosivustoilta, painetuista materiaaleista ja hakukoneista. Yhteydenpito ja jatkotoimenpiteistä sopiminen voidaan katsoa suostumukseksi kerätä tiedot rekisteriin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja voidaan jakaa tilitoimistolle laskutusta varten. Muille ulkopuolisille tahoille rekisterin tietoja ei jaeta muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa tapauksissa esimerkiksi viranomaisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pyritään varmistamaan, että kyseisessä maassa taataan riittävä tietosuojan taso.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

10. Tarkastusoikeus

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa. Pyynnön tietojen toimituksesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Sähköpostin otsikoksi ”Henkilötietojen tarkastuspyyntö”.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Pyynnön tietojen korjaamisesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Sähköpostin otsikoksi ”Henkilötietojen korjauspyyntö”.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin. Henkilöllä on myös oikeus saada tietonsa poistettua rekisteristä. Pyynnön markkinointikiellosta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse otsikolla
”Markkinoinnin kielto”. Pyynnön tietojen poistamisesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse otsikolla ”Henkilötietojen poisto”.

Työntekijärekisteri

1. Rekisterin pitäjä

Meiker Fma
Höyläämönkatu 4
67100 Kokkola
Puh. 040-5889480

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Stefan Thylin / Meiker Fma
Puh. 040-5889480
etunimi.sukunimi@www.meiker.fi

3. Rekisterin nimi

Meiker Fma:n työntekijärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä pidetään tallessa ulkopuolisella kiintolevyllä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat tietokentät:
– henkilön nimi
– sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan työntekijältä työsuhdetta solmiessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ulkopuolisille tahoille rekisterin tietoja ei jaeta muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa tapauksissa esimerkiksi viranomaisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pyritään varmistamaan, että kyseisessä maassa taataan riittävä tietosuojan taso.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

10. Tarkastusoikeus

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa. Pyynnön tietojen toimituksesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Sähköpostin otsikoksi ”Henkilötietojen tarkastuspyyntö”.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Pyynnön tietojen korjaamisesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Sähköpostin otsikoksi ”Henkilötietojen korjauspyyntö”.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin. Henkilöllä on myös oikeus saada tietonsa poistettua rekisteristä. Pyynnön markkinointikiellosta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse otsikolla
”Markkinoinnin kielto”. Pyynnön tietojen poistamisesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse otsikolla ”Henkilötietojen poisto”.